John Susi Mpandi Kinderstichting

DE STICHTING

Als je als kind in Oeganda op straat leeft, is je leven uitzichtloos. John Susi Mpandi gebruikt muziek als middel om daar verandering in te brengen. Dat doet hij door 27 wees-, straat- en kwetsbare kinderen op te vangen en ze op een muziekinstrument te laten spelen. Het is voor hen een eerste stap om weer kind te kunnen zijn en in een veilige omgeving op te groeien. John geeft niet alleen muziekles, maar zorgt ook voor onderdak, voedsel en medische zorg. Ook zorgt hij ervoor dat de kinderen naar school kunnen. John is echter afhankelijk van giften en leeft bij de dag, niet wetende of er morgen genoeg te eten is.

DOELEN VAN DE STICHTING

De John Susi Mpandi Kinderstichting heeft een aantal korte en lange termijn doelen gesteld.

Korte termijn doelen:
  • Er is genoeg voedsel, zodat de kinderen drie maaltijden per dag kunnen eten. Ook wordt er voorzien in andere primaire levensbehoeften zoals vers drinkwater en schoon sanitair.
  • De kinderen kunnen naar school en hebben de juiste schoolspullen. Dit kost 300 euro per jaar per kind.
Lange termijn doelen:
  • Het weeshuis wordt zelfvoorzienend en zelfredzaam. Momenteel betaalt John een hoge huur voor het huis waarin de kinderen wonen. Door een stuk land te kopen en daarop een huis te bouwen, zal dit probleem worden opgelost. Ook kan op de eigen grond voedsel worden verbouwd voor zowel eigen consumptie als verkoop.
  • Er is voor ieder kind een muziekinstrument. Door het bespelen van een eigen instrument leren de kinderen muziek maken in groepsverband, wat bijdraagt aan een versterkt gevoel van eigenwaarde.
  • Er zijn computers, naaimachines en gereedschap beschikbaar, zodat de kinderen zich ook andere vaardigheden eigen kunnen maken om in de toekomst een vak te kunnen uitoefenen.

John Susi Mpandi

Ik ben geboren op 22-11-1968 in Oeganda. Toen ik na mijn studie Hafabra-directie en compositie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg terugkeerde naar Oeganda, heb ik mijn missie vormgegeven door wees-, straat- en kwetsbare kinderen op te vangen en op te voeden omdat hun ouders helaas niet meer in beeld zijn. Daarnaast dirigeer ik de Kamuli Brass Band en de Iganga Community Brass Band. Ik geloof dat muziek een krachtig middel is om kinderen met elkaar te verbinden en ze zo levensvreugde te schenken.

Ik doe dit samen met mijn vrouw Ruth. Ruth (*1978) studeerde voor kleermaakster, behaalde haar diploma voor kleuterleidster en het bachelordiploma sociaal werk en sociale administratie (SWASA). Momenteel helpt ze meisjes die niet meer naar school gaan en vroeg zwanger worden, om praktische vaardigheden te verwerven en zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Webshop

De volledige opbrengst van deze jeugdorkestcomposities wordt geschonken aan de John Susi Mpandi Children Foundation

Media

De kinderen helpen elkaar met muziekles.

Yusuf wordt van de straat gehaald.

2 maanden later krijgt Yusuf trommelles.

Yusuf staat klaar voor zijn eerste kerstuitvoering met de band. 

Doneer aan JSMCF

We zouden het geweldig vinden, als u onze stichting wilt ondersteunen, zodat wij de kinderen kunnen helpen. Hoe kunt u helpen?
1. Incidentele donatie via formulier
2. Maandelijkse donatie op Rekeningnummer:
NL 13 ABNA 0887 0814 28 t.n.v. John Susi Mpandi Kinderstichting


Omdat onze stichting geen overheadkosten heeft (m.u.v. bank- en domeinnaamkosten), komen alle donaties ten goede aan de kinderen van het weeshuis. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Op de website zal jaarlijks het financieel jaarverslag worden gepresenteerd.

De John Susi Mpandi Kinderstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN fiscaalnummer is 861574904. Donaties aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar voor de Nederlandse belasting.

BedragDutchEnglish